Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Mọi người giúp mình với Có 13 viên bi Trong đó có 1 viên khác khối lượng làm sao để sau 3 lần cân Tìm ra viên bi khác đó Thanks mn nhiề

Toán Lớp 12: Mọi người giúp mình với
Có 13 viên bi
Trong đó có 1 viên khác khối lượng
làm sao để sau 3 lần cân
Tìm ra viên bi khác đó
Thanks mn nhiều nha!!!!????????

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chia số bi đó ra 2 phần và đặt lên 2 đĩa cân :
  + Mỗi bên 6 viên và còn thừa lại 1 viên
  –> Nếu cân cân bằng thì viên còn thừa là viên cần tìm 
  + Nếu bên nào nặng hơn (hay nhẹ hơn) Thì bạn lấy bên đó chia cho 2 đĩa cân (mỗi đĩa 3 viên ) nếu bên nào nặng hơn (hay nhẹ hơn) thì bn lấy bên đó đặt lên 2 đĩa cân mỗi đĩa 1 viên
  –> Nếu 2 bên cân bằng thì viên còn thừa là viên cần tìm 
  –> Nếu bên nào nặng hơn (hay nhẹ hơn) thì viên đó là viên cần tìm tùy theo KL nặng hay nhẹ của viên cần tìm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )