Toán Lớp 8: Cmr các pt sau có vô số nghiệm 5(x+2) =2(x+7)+3x-4

Toán Lớp 8: Cmr các pt sau có vô số nghiệm
5(x+2) =2(x+7)+3x-4

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cmr các pt sau có vô số nghiệm 5(x+2) =2(x+7)+3x-4”

Viết một bình luận