Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Rút gọn biểu thức : A= 2 $^{100}$ – 2 $^{99}$ + 2 $^{98}$ – 2 $^{97}$ + … + 2 $^{2}$ – 2 Các bạn giúp mình với nhé !

Toán Lớp 7: Rút gọn biểu thức :
A= 2 $^{100}$ – 2 $^{99}$ + 2 $^{98}$ – 2 $^{97}$ + … + 2 $^{2}$ – 2
Các bạn giúp mình với nhé ! Cảm ơn nhiều

Comments ( 2 )

 1. A= 2^100 – 2^99 + 2^98 – 2^97 +….+2^2 -2
  2A =2( 2^100 – 2^99 + 2^98 – 2^97 +….+2^2 -2)
  2A = 2^101 -2^100 + 2^99 – 2^98 +…+ 2^3 – 2^2
  2A + A = 2^101 -2^100 + 2^99 – 2^98 +…+ 2^3 – 2^2 + 2^100 – 2^99 + 2^98 – 2^97 +….+2^2 -2
  3A = 2^101 – 2
  A= ( 2^101-2)/3
  Vậy A= (2^101 -2)/3
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=2^100-2^99+2^98-2^97+.. .+2^2-2$\\$=>2A=2^101-2^100+2^99-2^98+.. .+2^3-2^2$\\$=>2A+A=2^101-2$\\$=>3A=2^101-2$\\$=>A=(2^101-2)/3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung