Toán Lớp 7: Rút gọn biểu thức : A= 2 $^{100}$ – 2 $^{99}$ + 2 $^{98}$ – 2 $^{97}$ + … + 2 $^{2}$ – 2 Các bạn giúp mình với nhé !

Toán Lớp 7: Rút gọn biểu thức :
A= 2 $^{100}$ – 2 $^{99}$ + 2 $^{98}$ – 2 $^{97}$ + … + 2 $^{2}$ – 2
Các bạn giúp mình với nhé ! Cảm ơn nhiều

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Rút gọn biểu thức : A= 2 $^{100}$ – 2 $^{99}$ + 2 $^{98}$ – 2 $^{97}$ + … + 2 $^{2}$ – 2 Các bạn giúp mình với nhé !”

 1. A= 2^100 – 2^99 + 2^98 – 2^97 +….+2^2 -2
  2A =2( 2^100 – 2^99 + 2^98 – 2^97 +….+2^2 -2)
  2A = 2^101 -2^100 + 2^99 – 2^98 +…+ 2^3 – 2^2
  2A + A = 2^101 -2^100 + 2^99 – 2^98 +…+ 2^3 – 2^2 + 2^100 – 2^99 + 2^98 – 2^97 +….+2^2 -2
  3A = 2^101 – 2
  A= ( 2^101-2)/3
  Vậy A= (2^101 -2)/3
   

  Trả lời

Viết một bình luận