Toán Lớp 8: Chứng minh rằng : (n ² + 3n + 1) ² – 1 chia hết cho 24 với mọi số tự nhiên n ( Sẽ vote ctlhn + 5 * + cảm ơn cho người làm đúng, nhanh n

By Thanh Hương

Toán Lớp 8: Chứng minh rằng : (n ² + 3n + 1) ² – 1 chia hết cho 24 với mọi số tự nhiên n
( Sẽ vote ctlhn + 5 * + cảm ơn cho người làm đúng, nhanh nhất )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Chứng minh rằng : (n ² + 3n + 1) ² – 1 chia hết cho 24 với mọi số tự nhiên n ( Sẽ vote ctlhn + 5 * + cảm ơn cho người làm đúng, nhanh n”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Ta$ $có$ $:$
  $(n^{2}+3n+1)^{2} -1$
  $=(n^{2}+3n+1)^{2} -1^{2}$
  $=(n^{2}+3n+1-1)(n^{2}+3n+1+1)$
  $=(n^{2}+3n)(n^{2}+3n+2)$
  $=n(n+3)(n^{2}+n+2n+2)$
  $=n(n+3)[(n^{2}+n)+(2n+2)]$
  $=n(n+3)[n(n+1)+2(n+1)]$
  $=n(n+3)(n+1)(n+2)$
  $=n(n+1)(n+2)(n+3)$
  $\text{Vì n(n+1)(n+2)(n+3) là tích của 4 số tự nhiên liên tiếp}$
  $\text{nên n(n+1)(n+2)(n+3) $\vdots$ 24}$
  $\text{Vậy $(n^{2}+3n+1)^{2} -1$ chia hết cho 24}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + giải thích bước giải: 
  Ta có:
  (n+ 3n + 1)2-1
  = (n+ 3n + 1 – 1)(n+ 3n + 1 + 1)
  = (n+ 3n)(n+ 3n + 2)
  = (n+ 3n)(n+ n + 2n + 2)
  = (n+ 3n)(n(n + 1)+2(n + 1))
  = n(n + 1)(n + 2)(n + 3)
  với mọi n thuộc N thì n(n+1)(n+2)(n+3) là tích của 4 số tự nhiên liên tiếp
  => tồn tại 2 số chia hết cho 2 và chia hết cho 4
  => chia hết cho 8 (1)
  tồn tại một số chia hết cho 3 (1)
  Từ (1) và (2) => (n2+3n+1)2-1 chia hết cho 4

  Trả lời

Viết một bình luận