Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Chú thợ muốn lát nền một phòng hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng là 6 m bằng gạch men. Trên thị trường hiện nay có rất nhiề

Toán Lớp 4: Chú thợ muốn lát nền một phòng hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng là 6 m bằng gạch men. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại gạch men có kích thước khác nhau: 30 x 30 cm; 40 x40 cm; 50 x 50 cm; 60 x 60 cm…. Em tính giúp chú xem cần phải dùng ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó. ( Biết rằng phần mạch vữa không đáng kể)

Comments ( 2 )

 1.                   Diện tích nền của căn phòng phòng học đó là:

                                        12 × 3 =72 ( m2 ) = 720000cm2

                                        đổi : 72 ( m2 ) = 720000cm2

                    Diện tích của một viên gạch là:

                                         60 × 60 = 3600 ( cm2 )

                    Số viên gạch cần thêm là :

                                         720000 : 3600 = 200 ( viên )

                                              Đáp số : 200 viên gạch

 2. Giải đáp:

   200 viên gạch

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Diện tích nền phòng học là:

  12×3=72(m2) =720000cm2

  Diện tích viên gạch là:

  60×60=3600(cm2)

  Cần số viên gạch là:

  720000:3600=200(viên)

  Đáp số :200 viên gạch

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )