Toán Lớp 8: chứng minh biểu thức ko phụ thuộc vào biến M=3x.(x-5y)+(y-5x).(-3y)-3.(x^2-y^2)-1

Toán Lớp 8: chứng minh biểu thức ko phụ thuộc vào biến
M=3x.(x-5y)+(y-5x).(-3y)-3.(x^2-y^2)-1

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   $-1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $M=3x(x-5y)+(y-5x)(-3y)-3(x^2-y^2)-1$
  $M=3x^2-15xy-3y^2+15xy-3x^2+3y^2-1$
  $M=(3x^2-3x^2)+(3y^2-3y^2)+(-15xy+15xy)-1$
  $M=-1$
  Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   $M=-1$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $M=3x(x-5y)+(y-5x)(-3y)-3(x^2-y^2)-1$
        $=3x^2-15xy-3y^2+15xy-3x^2+3y^2-1$
        $=(3x^2-3x^2)+(15xy-15xy)+(3y^2-3y^2)-1$
        $=-1$.

  Trả lời

Viết một bình luận