Toán Lớp 9: cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah= 12cm, trung tuyến am=25/2cm. tính các cạnh của tam giác abc

Toán Lớp 9: cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah= 12cm, trung tuyến am=25/2cm. tính các cạnh của tam giác abc

TRẢ LỜI

Viết một bình luận