Toán Lớp 5: Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến đư

Toán Lớp 5: Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến được Y. Trong 4 giờ đầu, B bò với vận tốc 8m/giờ nhưng sau đó nó thấy mình bị A bỏ lại đằng sau nên cố gắng bò nhanh hơn với vận tốc 20m/giờ. B đã đuổi kịp rồi vượt qua A. Sau 2 giờ kể từ lúc gặp A thì B đến được Y. Hỏi :
a) Tính từ khi rời khỏi X, B đuổi kịp A trong bao lâu
b) B đi hết quãng đường XY trong bao lâu
c) Tính độ dài quãng đường XY.

TRẢ LỜI

 1. a ) Sau 4 giờ B cách A số mét là :
  ( 12 – 8 ) × 4 = 16 ( m )
  Gọi thời gian B đuổi kịp A là x
  Theo bài ta suy ra :
  Lúc gặp nhau A đi được : 12 × x
  Lúc gặp nhau B đi được : 4 × 8 + 20 × ( x – 4 )
  => 12 × x = 32 + 20 × ( x – 4 )
  12 × x = 32 + 20 × x – 20 × 4
  12 × x = 32 + 20 × x – 80
  => x = 6
  Vậy sau 6 giờ B đuổi kịp A
  b ) Thời gian B đi hết quãng đường XY là :
  6 giờ + 2 giờ = 8 giờ
  c ) Độ dài quãng đường XY là :
  6 × 12 + 2 × 20 = 112 ( m )
                            Đáp số : a ) 6 giờ
                                          b ) 8 giờ
                                        c ) 112m
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận