Toán Lớp 5: Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến đư

By Trang

Toán Lớp 5: Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến được Y. Trong 4 giờ đầu, B bò với vận tốc 8m/giờ nhưng sau đó nó thấy mình bị A bỏ lại đằng sau nên cố gắng bò nhanh hơn với vận tốc 20m/giờ. B đã đuổi kịp rồi vượt qua A. Sau 2 giờ kể từ lúc gặp A thì B đến được Y. Hỏi :
a) Tính từ khi rời khỏi X, B đuổi kịp A trong bao lâu
b) B đi hết quãng đường XY trong bao lâu
c) Tính độ dài quãng đường XY.
Viết một bình luận