Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Khi đó góc A và B là hai góc đối. AC là cạnh. AB là đường chéo. góc A và C là hai góc đối. Đừng giải thích dài dòng

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Khi đó
góc A và B là hai góc đối.
AC là cạnh.
AB là đường chéo.
góc A và C là hai góc đối.
Đừng giải thích dài dòng

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Khi đó góc A và B là hai góc đối. AC là cạnh. AB là đường chéo. góc A và C là hai góc đối. Đừng giải thích dài dòng”

Viết một bình luận