Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng 4 ( 30 trừ 5 trừ 25 chia 17) Giúp mik mik cần gấp

By Ngọc

Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng 4 ( 30 trừ 5 trừ 25 chia 17)
Giúp mik mik cần gấp
Viết một bình luận