Toán Lớp 8: Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah. Tia phân giác góc b cắt ah tại e và cắt ac tại d, biết ab= 6 cm, ac= 8cm. a) Tính tỉ số da/

By Cát Linh

Toán Lớp 8: Cho tam giác abc vuông tại a, đường cao ah. Tia phân giác góc b cắt ah tại e và cắt ac tại d, biết ab= 6 cm, ac= 8cm.
a) Tính tỉ số da/dc
b) Chứng minh: ab2= bh. bc
c) Tính SHBA
Viết một bình luận