Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm, AC = 8cm, kẻ đường trung tuyến AD (D thuộc BC). Gọi F là TĐ của AC. Lấy E đối xứng với A q

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm, AC = 8cm, kẻ đường trung tuyến AD (D thuộc BC). Gọi F là TĐ của AC. Lấy E đối xứng với A qua D.
a) Tứ giác ABEC là hình gì? Tại sao.
b) Gọi G là TĐ của DC. Tính FG.
=================================================
Lưu ý: Vẽ hình và làm đầy đủ các bước giải. Cần Gấp!

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a. vì D là trung điểm của BC nên $DB = DC$
  Vì A đối xứng với E qua D nên $DA = DE$
  Suy ra tứ giác ABED là hình bình hành (Tư giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường).
  Mặt khác $\widehat{BAC} = 90^0$ nên tứ giác ABEC là hinhc hữ nhật (Hình bình hành có một góc vuông).
  b. Ta giác ABC vuông tại A nê: 
  $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \Rightarrow BC = 10 (cm)$
  Do đó: $AE = BC = 10 (cm)$
  Mà D là trung điểm của $AE$ nên $AD = \dfrac{1}{2}AE = 5 (cm)$
  $G$ là trung điểm của $DC$;
  $F là trung điểm của $AC$
  Suy ra FG là đường trung bình của tam giavs ADC.
  Do đó: $FG = \dfrac{1}{2}AD = 2,5 (cm)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-biet-ab-6cm-ac-8cm-ke-duong-trung-tuyen-ad-d-thuoc-bc-go

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )