Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 160 người ăn trong 60 ngày, Sau 10 ngày nhà bếp có thêm một số người nữa mới đến nên số đó đã hết sớ

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 160 người ăn trong 60 ngày, Sau 10 ngày nhà bếp có thêm một số người nữa mới đến nên số đó đã hết sớm hơn dự định là 18 ngày. Hỏi có bao nhiêu người mới đến thêm?( Các suất ăn như nhau)

Comments ( 2 )

 1. Số khẩu phần ăn là :
  60 x 160 = 9600
  Số người ăn là:
  9600 : ( 60 – 10 – 18 ) = 132 ( người )
  Vậy số người mới đến thêm là:
  160 – 132 = 28 ( người )
  Đáp số : 28 người

 2. Có số phần ăn là:
  160 xx 60 = 9600 (phần ăn) 
  Có số người ăn là:
  9600 : (60 – 10 – 18) = 300 (người) 
  Số người mới đến thêm là:
  300 – 160= 140 (người)
  Đ/S: 140 người 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình