Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Có 1 tạ 10kg gạo đựng vào 2 bao. Bao to nhiều hơn bao nhỏ 20 kg. Hỏi bao nhỏ có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? *

Toán Lớp 4: Có 1 tạ 10kg gạo đựng vào 2 bao. Bao to nhiều hơn bao nhỏ 20 kg. Hỏi bao nhỏ có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? *

Comments ( 2 )

 1. Đổi: 1 tạ 10 kg = 110 kg
  Bao nhỏ nặng số ki-lô-gam là:
      (110 – 20) : 2 = 45 (kg)
                     Đáp số: Bao nhỏ 45 kg
  #Chiie????✨
   

 2. $\text{Đổi 1 tạ 10 kg = 110 kg}$
  $\text{Bao nhỏ có số gạo là:}$
  $\text{( 110 – 20 ) : 2 = 45 ( kg )}$
  $\text{Đáp số: 45 kg gạo}$
  $\text{Xin hay nhất và cảm ơn ạ}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )