Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ, góc B = 70 độ, AD là đường phân giác của tam giác ABC, Vẽ BH vuông góc AD (H thuộc AD). Chứng minh C

By Thanh Thu

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ, góc B = 70 độ, AD là đường phân giác của tam giác ABC, Vẽ BH vuông góc AD (H thuộc AD). Chứng minh CD = 2BH

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ, góc B = 70 độ, AD là đường phân giác của tam giác ABC, Vẽ BH vuông góc AD (H thuộc AD). Chứng minh C”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   TgABD có ^B = 70 độ; ^BAD = 40độ –> ^ADB = 70 độ → ΔBAD cân tại A.
  Vẽ DG vuông góc AB tại G →tgCBG và tgBDH có BC chung ^B = ^D = 70 độ → tgCBG = tgBDH
  → DG = BH  . Vẽ DK vuông góc AC vì AD phân giác nên DK = DG  . Vậy DG = BH = DKBây giờ ta ch/m CD = 2DK
  TgABC có ^A = 80; ^B = 70 → ^C = 30. 
  Trong tg vuông DKC có :   DK/DC = Sin^C = Sin30 =  1/2 →DK/DC = 1/2 →2DK = DC
  Và DK = BH → 2DK = 2BH = CD

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-goc-a-80-do-goc-b-70-do-ad-la-duong-phan-giac-cua-tam-giac-abc-ve

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bạn vẽ hình
  Vẽ DM vuông góc AC → tg DMC vuông tại M và có ^C = 30 nên tgDMC nửa tg đều →DC = 2DM
  Tg ABC có ^A = 80; ^B = 70 –> ^C = 30 . Tg ABD có ^A = 80; ^B = 70 → ^D = 70 →tg ABD cân tại A
  Vẽ DN vuông góc AB → ΔAND = ΔAMD vì có ^N = ^M = 90 và AD cạnh huyền chung → DN = DM
  Vậy DC = 2DN ( vì DM = DN) .
  Tg ABD cân tại A (cmt) có DN; BH đường cao → tgBND = tgDHB vì có ^B = ^N = 70; ^N = ^H = 90 và BH chung → DN = BH              Vậy  DC = 2DN = 2BH

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-goc-a-80-do-goc-b-70-do-ad-la-duong-phan-giac-cua-tam-giac-abc-ve

  Trả lời

Viết một bình luận