Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II biết rằng giá tiền một mét vãi loại II chỉ bằng 85%

Toán Lớp 7: Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II biết rằng giá tiền một mét vãi loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Gọi số lượng mét vải loại II có thể mua được là a ( điều kiện : a > 0)

   Do cùng số tiền nên giá tiền một mét vải và số lượng mét vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch :

  -> y = a/x

  Dựa vào đề bài :

  -> 51/a = 85/100

  -> a = ( 51 . 100)/85 = 60

  Vậy có thể mua được 60m vải loại II

   

 2. Gọi số lượng mét vải loại II mua được là 

  Vì: cùng số tiền nên giá tiền một mét vải và số lượng mét vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
  Ta có : 

  $\dfrac{51}{x}$=$\dfrac{85}{100}$ 

  ⇒ x= 60.

   Vậy: 60m vải.

   

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh