Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có BC = a√2 . Tính độ dài của Véc tơ BA + Véc tơ BC

By Hòa Tâm

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có BC = a√2 . Tính độ dài của Véc tơ BA + Véc tơ BC

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có BC = a√2 . Tính độ dài của Véc tơ BA + Véc tơ BC”

 1. Theo định lý Pytago, trong \DeltaABC vuông cân tại A, ta có:
  \sqrt[AB^2 + AC^2]= BC \Leftrightarrow \sqrt[2AB^2] = a \sqrt[2]\Leftrightarrow AB= AC = a
  Gọi E là trung điểm AC
  Ta có: |\vec(BA)+ vec(BC)|= |2vec(BE)|= |2.\sqrt[AE^2 + AB^2]|
                                      =|2.\sqrt[(1/2a)^2 + a^2]|=a\sqrt[5]
  Vậy: |\vec(BA)+ vec(BC)|=a\sqrt[5]
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận