Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC. K là điểm đối xứng với M qua điểm I. a) Chứng minh tứ giá

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC. K là điểm đối xứng với M qua điểm I.
a) Chứng minh tứ giác AMCK là hình chữ nhật
b) Tứ giác ABMK là hình gì? Vì sao?
c) Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh tứ giác ABEC là hình thoi
Thanks all! <3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC. K là điểm đối xứng với M qua điểm I. a) Chứng minh tứ giá”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ΔABC cân tại A có AM là đường trung tuyến
  => AM là đường cao => \hat{AMC}=90^0
  Xét tứ giác AMCK có:
  I là trung điểm AC (gt)
  I là trung điểm MK (K là điểm đối xứng với M qua I)
  => AMCK là hình bình hành
  Lại có \hat{AMC}=90^0 => AMCK là hình chữ nhật
  b) AMCK là hình chữ nhật (cmt)
  => $AK//BC; AK=BC$
  mà M là trung điểm BC (AM là trung tuyến)
  => $AK//BM; AK=BM$
  Xét tứ giác ABMK có: $AK//BM; AK=BM$
  => ABMK là hình bình hành
  c) Xét tứ giác ABEC có:
  M là trung điểm BC
  M là trung điểm AE (ME=MA)
  => ABEC là hình bình hành
  lại có AE⊥BC (AM⊥BC; E∈AM)
  => ABEC là hình thoi
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-duong-trung-tuyen-am-goi-i-la-trung-diem-cua-ac-k-la-diem

  Trả lời

Viết một bình luận