Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) `(1/9)^23 : (1/3)^41`

Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
(1/9)^23 : (1/3)^41

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) `(1/9)^23 : (1/3)^41`”

 1. Giải đáp:
  (1/9)^(23) : (1/3)^(41)
  = [(1/3)^2]^23 : (1/3)^(41)
  = (1/3)^(2.23) : (1/3)^(41)
  = (1/3)^(46) : (1/3)^(41)
  = (1/3)^(46 -41)
  =(1/3)^5
  = 1/243
  Áp dụng:
  1. (a^n)^m = a^(n.m)
  2. a^n : a^m = a^(n-m)

Viết một bình luận