Toán Lớp 8: cho phân thức A = x^2 – y^2 / 5x – 5y tìm dk để x của gtri của phân thức A dc xác định

Toán Lớp 8: cho phân thức A = x^2 – y^2 / 5x – 5y
tìm dk để x của gtri của phân thức A dc xác định

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $A = \dfrac{x^2 – y^2}{5x – 5y}$
  ĐKXĐ: $5x – 5y \ne 0$
  $\Leftrightarrow 5(x – y) \ne 0$
  $\Leftrightarrow x – y \ne 0$
  $\Leftrightarrow x \ne y$

  Trả lời

Viết một bình luận