Toán Lớp 6: a) (–5) + 25​ b) 136 + (– 136) c) (– 17) + (– 55) d) (+ 105) + ( + 275) e) 25 – 30 f) (– 6) – 10

Toán Lớp 6: a) (–5) + 25​
b) 136 + (– 136)
c) (– 17) + (– 55)
d) (+ 105) + ( + 275)
e) 25 – 30
f) (– 6) – 10

TRẢ LỜI

 1. a) (–5) + 25​=20
  b) 136 + (– 136)=0
  c) (– 17) + (– 55)=-72
  d) (+ 105) + ( + 275)=380
  e) 25 – 30=-5
  f) (– 6) – 10=-16
  Giải thích:
  + Nếu cộng 2 số âm: thì bạn cộng phần dương của 2 số được kết quả rồi đặt dấu âm vào trước.
  + Nếu trừ 2 số âm: Ta lấy số bị trừ cộng với phần dương của số trừ được kết quả bao nhiêu thì đó là kết quả

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a, (-5) + 25 = +(25-5)=20
  b, 136 + (-136 ) = 0
  c, (-17) + (-55) = -(17+55) = -72
  d, (+ 105) + ( + 275) = +(105+275) = 380
  e, 25-30 = 25+(-30) = -(30-25)=-5
  f, (-6)-10 = (-6)+(-10)=-(6+10)=-16
  CHÚC EM HỌC TỐT
   

  Trả lời

Viết một bình luận