Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A trên tia đối của tia AC lấy D sao cho AD = AC a) Chứng minh tam giác ABC = tam giác ABD b)Trên tia đối củ

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A trên tia đối của tia AC lấy D sao cho AD = AC
a) Chứng minh tam giác ABC = tam giác ABD
b)Trên tia đối của tia AB lấy M
Chứng Minh tam giác MAB = tam giác MAC
Giúp em với vẽ hình nhé

TRẢ LỜI

Viết một bình luận