Toán Lớp 8: Cho hình vuông ABCD.M là trung điểm của AD,N là trung điểm của MD.I là trung điểm của DC.BI cắt AD tại O CM:tam giác BNO cân

Toán Lớp 8: Cho hình vuông ABCD.M là trung điểm của AD,N là trung điểm của MD.I là trung điểm của DC.BI cắt AD tại O
CM:tam giác BNO cân

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình vuông ABCD.M là trung điểm của AD,N là trung điểm của MD.I là trung điểm của DC.BI cắt AD tại O CM:tam giác BNO cân”

Viết một bình luận