Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: cho hình thang cân abcd có ab=10,cd=20 và bd là tia phân giác của góc adc. tính diện tích hình thang abcd

Toán Lớp 8: cho hình thang cân abcd có ab=10,cd=20 và bd là tia phân giác của góc adc. tính diện tích hình thang abcd

Comments ( 1 )

  1. Đáp án : (xem hình)
    *Nếu k° nhìn rõ chổ nào thì bảo mình , mình ghi lại cho xem
    toan-lop-8-cho-hinh-thang-can-abcd-co-ab-10-cd-20-va-bd-la-tia-phan-giac-cua-goc-adc-tinh-dien-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )