Toán Lớp 7: TÌM X BIẾT RẰNG X LÀ SỐ NGUYÊN =– | 23 + x |-42=-31

Toán Lớp 7: TÌM X BIẾT RẰNG X LÀ SỐ NGUYÊN ………………..
| 23 + x |-42=-31

0 bình luận về “Toán Lớp 7: TÌM X BIẾT RẰNG X LÀ SỐ NGUYÊN =– | 23 + x |-42=-31”

 1. |23+x|-42=-31
  => |23+x|=-31+42=11
  => \(\left[ \begin{array}{l}23+x=11\\23+x=-11\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=11-23\\x=-11-23\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-12\\x=-34\end{array} \right.\) 

  Trả lời
 2. $#BenOkk$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  |23+x|-42=-31
  => |23+x|=-31+42
  * Th1:
  => 23+x=11
  => x=11-23
  => x= -12
  * Th2:
  => 23+x=-11
  => x=-11-23
  => x=-34
  $\\$
  <=> Vậy x∈ {-12;-34}

  Trả lời

Viết một bình luận