Toán Lớp 9: CM : √(6+2 √5) / ( √5+1) = √(5-2 √6) / ( √3- √2)

Toán Lớp 9: CM : √(6+2 √5) / ( √5+1) = √(5-2 √6) / ( √3- √2)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: CM : √(6+2 √5) / ( √5+1) = √(5-2 √6) / ( √3- √2)”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  sqrt(6+2sqrt5)/(sqrt5+1)
  =sqrt(5+2sqrt5+1)/(sqrt5+1)
  =sqrt((sqrt5)^2+2*sqrt5*1+1^2)/(sqrt5+1)
  =sqrt[(sqrt5+1)^2]/(sqrt5+1)=|sqrt5+1|/(sqrt5+1)
  =(sqrt5+1)/(sqrt5+1)=1
  sqrt(5-2sqrt6)/(sqrt3-sqrt2)
  =sqrt(3-2sqrt6+2)/(sqrt3-sqrt2)
  =sqrt(3-2*sqrt3*sqrt2+2)/(sqrt3-sqrt2)
  =sqrt[(sqrt3)^2-2sqrt3*sqrt2+(sqrt2)^2]/(sqrt3-sqrt2)
  =sqrt[(sqrt3-sqrt2)^2]/(sqrt3-sqrt2)
  =|sqrt3-sqrt2|/(sqrt3-sqrt2)=(sqrt3-sqrt2)/(sqrt3-sqrt2)=1
  Vậy sqrt(6+2sqrt5)/(sqrt5+1)=sqrt(5-2sqrt6)/(sqrt3-sqrt2)
   

  Trả lời

Viết một bình luận