Toán Lớp 8: Bài 1. Tính a ) 6x² – 4x^2(x^2 x – 3x – 2 ) . b ) ( 3x – 2)^2 – 2(x – 1 )^2 . c ) ( 2x^4 + 5x + x^3 – 2 – – 2 – 3x^2 ) : ( x^2 + 1 –

Toán Lớp 8: Bài 1. Tính
a ) 6x² – 4x^2(x^2 x – 3x – 2 ) .
b ) ( 3x – 2)^2 – 2(x – 1 )^2 .
c ) ( 2x^4 + 5x + x^3 – 2 – – 2 – 3x^2 ) : ( x^2 + 1 – x )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 1. Tính a ) 6x² – 4x^2(x^2 x – 3x – 2 ) . b ) ( 3x – 2)^2 – 2(x – 1 )^2 . c ) ( 2x^4 + 5x + x^3 – 2 – – 2 – 3x^2 ) : ( x^2 + 1 –”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)6x^2-4x^2(x^2-3x-2)
  =6x^2-4x^4+12x^3+8x^2
  =-4x^4+12x^3+14x^2
  b)(3x-2)^2-2(x-1)^2
  =9x^2-12x+4-2(x^2-2x+1)
  =9x^2-12x+4-2x^2+4x-2
  =7x^2-8x+2
  c)(2x^4+5x+x^3-2-3x^2):(x^2+1-x)
  =[(2x^4+2x^2-2x^3)+(3x^3+3x-3x^2)-(2x^2+2-2x)]:(x^2+1-x)
  =[2x^2(x^2+1-x)+3x(x^2+1-x)-2(x^2+1-x)]:(x^2+1-x)
  =(x^2+1-x)(2x^2+3x-2):(x^2+1-x)
  =2x^2+3x-2
  ______________________________
  Chúc bạn học tốt!!!
  #Rùa~ ~ ~

Viết một bình luận