Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC = 5cm ; BD = 8cm. Tính độ dài cạnh hình thoi?

Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC = 5cm ; BD = 8cm.
Tính độ dài cạnh hình thoi?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC = 5cm ; BD = 8cm. Tính độ dài cạnh hình thoi?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{Nửa cạnh AC là :}$
  5:2=2,5(cm)
  $\text{Nửa cạnh BD là:}$
  8:2=4(cm)
  $\text{Độ dài cạnh hình thoi ABCD là:}$
  \sqrt{(2,5)^2 +4^2}=[\sqrt{89}]/2 (cm)
  (Bài tham khảo)

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi 2 đường chéo cắt nhau tại O
  vì 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  => AO = OC và BO = OD (Tính chất)
  => AC = AO + OC
  => AO = 1/2 = 5 : 2 = 2,5 (cm)
  _____________________________________
  Chứng minh tương tự, ta có :
  => BD = BO = OD = 8 : 2 = 4 (cm)
  Xét Δ ADO vuông tại O có 
  AO^2 + OD^2 = AD^2 (Định lí pytago)
  => (2,5)^2 + 4^2 = AD^2
  => 6,25 + 16 = 22,25
  => AD^2  = 22,25
  => √22,25 = 4.71699056603 (cm)
  vậy cạnh hình thoi là 7 cm 
   

  toan-lop-8-cho-hinh-thoi-abcd-co-hai-duong-cheo-ac-5cm-bd-8cm-tinh-do-dai-canh-hinh-thoi

  Trả lời

Viết một bình luận