Toán Lớp 5: Một gia đình tháng trước phải trả 315000 đồng tiền điện . Do dùng tiết kiệm nên tháng này so với tháng trước trả ít hơn 75000 đồng. Hỏi

Toán Lớp 5: Một gia đình tháng trước phải trả 315000 đồng tiền điện . Do dùng tiết kiệm nên tháng này so với tháng trước trả ít hơn 75000 đồng. Hỏi cả hai tháng gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện ? mn giải giúp mik vs ạ! gấp lắm mn ơi

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một gia đình tháng trước phải trả 315000 đồng tiền điện . Do dùng tiết kiệm nên tháng này so với tháng trước trả ít hơn 75000 đồng. Hỏi”

Viết một bình luận