Toán Lớp 8: Cho hình thang vuông ABCD có góc A=góc D=90 độ, AD=AB=3cm,DC=6cm.Tính góc BCD là hình thang A. 60 độ B. 136 độ C. 135 độ D. 45 độ

Toán Lớp 8: Cho hình thang vuông ABCD có góc A=góc D=90 độ, AD=AB=3cm,DC=6cm.Tính góc BCD là hình thang
A. 60 độ
B. 136 độ
C. 135 độ
D. 45 độ

TRẢ LỜI

 1.       Giải đáp: D.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  kẻ BE ⊥ DC
  tứ giác ABED là HCN ( có 3 góc vuông )
  và AB = AD => hcn ABED là hv
  => BE=DE=3cm
  DC = 6cm
  => EC = 3 cm
  => BE = EC = 3 cm
  mà góc BEC = 90^0
  => ΔBEC vuông cân tại E
  => góc C = góc CBE = 45 độ

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  D
  Giải thích:
  Kẻ BE ⊥ DC
  -> Tứ giác ABED là hình chữ nhật ( vì có $3$ góc vuông )
  Mà AB = AD => Hình chữ nhật ABED là hình vuông
  -> BE = DE = 3cm
  Ta có : DC = 6cm
  -> EC = 3cm
  -> BE = EC = 3cm
  Mà ∠BEC = 90^@
  -> ΔBEC vuông cân tại E
  -> ∠C = ∠BCD = 45^@

  Trả lời

Viết một bình luận