Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung

Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Comments ( 2 )

 1. $#min$
   Thời gian đi của xe máy là:
        9h42p – 8h30p = 1h12p
  Đổi 1h12p = 1,2h
  Vận tốc của xe máy là:
       $60 : 1,2 = 50(km/h)$
             Đ/s: $50km/h$

 2. Thời gian xe máy đi từ A đến B là :
  9 giờ 42 phút – 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút 
  Đổi 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ
  Vận tốc của xe máy đó là
  60 : 1,2 = 50 ( km/giờ )
  Đ/s : 50 km/giờ
  Xin hay nhất
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh