Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung

Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

TRẢ LỜI

 1. Thời gian xe máy đi từ A đến B là :
  9 giờ 42 phút – 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút 
  Đổi 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ
  Vận tốc của xe máy đó là
  60 : 1,2 = 50 ( km/giờ )
  Đ/s : 50 km/giờ
  Xin hay nhất
   

  Trả lời

Viết một bình luận