Toán Lớp 8: cho hình chữ nhật abcd kẻ CH vuông góc với BD tại H . lấy E đối xứng với điểm C qua H a, chứng minh DE=DC b, Lấy F là điểm đối xứng củ

By Thanh Hương

Toán Lớp 8: cho hình chữ nhật abcd kẻ CH vuông góc với BD tại H . lấy E đối xứng với điểm C qua H
a, chứng minh DE=DC
b, Lấy F là điểm đối xứng của của B qua H. tứ giác BCFE là hình gì?
c, ,chứng minh tứ giác AEFD là hình bình hành, từ đó chứng minh AEBD là hình thag cân
d, gọi K là hình chiếu của điểm E trên đường thẳng AD, I là giao điểm của EF và AB. chứng minh rằng ba điểm k,l,h thẳng hàng
Viết một bình luận