Toán Lớp 7: 4/9 : (-1/7) + 6 + 5/9 . (2/3)

Toán Lớp 7: 4/9 : (-1/7) + 6 + 5/9 . (2/3)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 4/9 : (-1/7) + 6 + 5/9 . (2/3)”

 1. Giải đáp:Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{ Yuma’s ✨}$
  $\dfrac{4}{9}:$ (-1/7)+6+$\dfrac{5}{9}.$ $\dfrac{2}{3}$
  $=\dfrac{4}{9}.(-7)+6+$ $\dfrac{10}{27}$
  =-28/9+6+10/27
  $=-\dfrac{74}{27}+6$
  $=-\dfrac{74}{27}+$ $\dfrac{162}{27}$
  $=\dfrac{88}{27}$
  $\text{✨ Tui tên là Yuma’s đây }$
   

Viết một bình luận