Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) 1/ (-30) + 15 + 10 + ( -15) ;

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)
1/ (-30) + 15 + 10 + ( -15) ;

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) 1/ (-30) + 15 + 10 + ( -15) ;”

Viết một bình luận