Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết: x chia hết cho 10,12,60 và 120 ≤ x ≥ 200

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết:
x chia hết cho 10,12,60 và 120 ≤ x ≥ 200

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp: x e {120; 180}
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    vận dụng tính chất tìm BCNN và tìm BC bằng BCNN nha, chúc bn học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh