Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ BH vuông góc với AC, (H thuộc AC). Các điểm I, M, E lần lượt là trung điểm của AH, BH và CD. a) Chứng minh t

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ BH vuông góc với AC, (H thuộc AC). Các điểm I, M, E lần lượt là trung điểm của AH, BH và CD.
a) Chứng minh tứ giác ABMI là hình thang.
b) Chứng minh tứ giác IMCE là hình bình hành.
c) Gọi G là trung điểm của BE. Chứng minh M là trực tâm của tam giác IBC từ đó chứng minh tam giác IGC là tam giác cân.

Comments ( 2 )

 1. ~ gửi bạn ~
  a) Chứng minh tứ giác ABMI là hình thang.
  • Xét ΔABH có: M là trung điểm BH (gt)
                               I là trung điểm AH (gt)
  => MI là đường trung bình ΔABH
  => $MI // AB$, MI = {AB}/2
  => Tứ giác ABMI là hình thang. (dhnb)
  ——————
  b) Chứng minh tứ giác IMCE là hình bình hành.
   Có: IM = {AB}/2; AB = CD
  => IM = CE = {CD}/2
  Lại có: $IM // AB // CE$
  => IMCE là hình bình hành
  ——————
  c)  Gọi G là trung điểm của BE. Chứng minh M là trực tâm của Δ IBC từ đó chứng minh Δ IGC là Δ cân.    
  Có: $IM//AB$
  mà: AB ⊥ BC
  => IM ⊥ BC
  • Xét ΔIBC có:  {(IM ⊥ BC),(BH ⊥ IC),(IM ∩BH={M}):}  
  => M là trực tâm  ΔIBC
  => CM ⊥ IB mà $CM // IE$
  => IE ⊥ IB
  => ΔIEB vuông tại I , IG là trung tuyến
  => IG = {BE}/2 (1)
  ΔCBE vuông tại C , có CG là trung tuyến
  => CG = {BE}/2 (2)
  (1)(2) -> IG = CG
  => ΔCIG cân tại G

  toan-lop-8-cho-hinh-chu-nhat-abcd-ke-bh-vuong-goc-voi-ac-h-thuoc-ac-cac-diem-i-m-e-lan-luot-la-t

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

  toan-lop-8-cho-hinh-chu-nhat-abcd-ke-bh-vuong-goc-voi-ac-h-thuoc-ac-cac-diem-i-m-e-lan-luot-la-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )