Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: mot thua ruong co do dai hay day lan luot la 46m va 20m , chieu cao cua thua ruong bang trung binh cong hai day. tren thua ruong cu

Toán Lớp 5: mot thua ruong co do dai hay day lan luot la 46m va 20m , chieu cao cua thua ruong bang trung binh cong hai day. tren thua ruong cu 100 2 nguoi ta thu hoach duoc 200 kg ngo. hoi tren thua ruong do nguoi ta thu hoach duoc bao nhieu tan ngo ?

Comments ( 2 )

 1. chiều cao thửa ruộng là :
  ( 46 + 20) : 2 = 33 (m)
  diện tích thửa ruộng là :
  ( 46 + 20) xx 33 : 2 =  1089 (m^2)
  số tấn ngô thu hoạch được là :
  1089 : 100 xx 200 = 2178 (kg)
                              = 2,178 tấn
  Đáp số : 2,178 tấn ngô

 2. Chiều cao của thửa ruộng đó là:
  (46 + 20) : 2 = 33 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
  33 × 33 = 1089 (m²)
  1089 m² thì gấp 100 m² số lần là:
  1089 : 100 = 10,89 (lần)
  Khối lượng ngô trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được là:
  200 × 10,89 = 2178 (kg)
  Đổi: 2178 kg = 2,178 tấn
  Đáp số: 2,178 tấn ngô
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên