Toán Lớp 8: Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH, M là một điểm di động trên BC. Gọi I là hình chiếu của M trên AB. Trên cạnh AC lấy điểm K sao ch

Toán Lớp 8: Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH, M là một điểm di động trên BC. Gọi I là hình chiếu của M trên AB. Trên cạnh AC lấy điểm K sao cho IK=AM
a) AKMI là hình gì ? Vì sao
b) Tính ∠ IHK

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH, M là một điểm di động trên BC. Gọi I là hình chiếu của M trên AB. Trên cạnh AC lấy điểm K sao ch”

 1. a)
  Áp dụng hệ thức lượng vào ΔABC⊥A,AHΔABC⊥A,AH là đường cao ta có:
  AB2=BH.BC=2.8=16⇒AB=6AB2=BH.BC=2.8=16⇒AB=6cm
  CH=BC−BH=8−2=6cmCH=BC−BH=8−2=6cm
  AH2=BH.CH=2.6=12⇒AH=2√3AH2=BH.CH=2.6=12⇒AH=23cm
  AC2=CH.CB=6.8=48⇒AC=4√3AC2=CH.CB=6.8=48⇒AC=43cm
  b)
  Áp dụng hệ thức lượng vào ΔABK⊥A,ADΔABK⊥A,AD là đường cao ta có:
  AB2=BD.BKAB2=BD.BK
  mà AB2=BH.BCAB2=BH.BC (theo câu a)
  ⇒BD.BK=BH.BC⇒BD.BK=BH.BC (điều phải chứng minh)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a,
  Ta có:
  $\begin{cases} MI ⊥ AB\\AK ⊥ AB \end{cases}$ -> $MI//AK$
  Tứ giác AKMI có: $MI//AK$
  -> AKMI là hình thang
  Hình thang AKMI có: IK = AM $(gt)$
  -> AKMI là hình thang cân
  có: hat(IAK) = 90^0
  -> AKMI là hình chữ nhật
  ——————-
  b,
  Gọi giao điểm của 2 đường chéo trong hình chữ nhật AKMI là O
  -> O là trung điểm AM
  -> O là trung điểm IK
  \triangle AHM vuông tại H có OH là đường trung tuyến
  -> OH = 1/2 AM
  -> OH = 1/2 IK
  \triangle IHK có O là trung điểm IK và HO=1/2IK
  -> \triangle IHK vuông tại H
  -> hat(IHK) = 90^0
  ∘ dariana

  toan-lop-8-cho-abc-vuong-tai-a-co-duong-cao-ah-m-la-mot-diem-di-dong-tren-bc-goi-i-la-hinh-chieu

  Trả lời

Viết một bình luận