Toán Lớp 8: Cộng phân thức: 8a^2/a^3-1 + a+1/a^2+a+1

Toán Lớp 8: Cộng phân thức:
8a^2/a^3-1 + a+1/a^2+a+1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cộng phân thức: 8a^2/a^3-1 + a+1/a^2+a+1”

  1. Giải đáp:
    $\dfrac{9a^2 -1}{a^3 -1}$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    \( \begin{array}{l} \dfrac{8a^2}{a^3 -1} + \dfrac{a+1}{a^2+a+1} \\  = \dfrac{8a^2}{(a-1)(a^2+a+1)} + \dfrac{(a+1)(a-1)}{(a-1)(a^2+a+1)} \\ = \dfrac{8a^2}{(a-1)(a^2+a+1)} + \dfrac{a^2 -1}{(a-1)(a^2+a+1)} \\ = \dfrac{8a^2 +a^2 -1}{(a-1)(a^2+a+1)} \\ = \dfrac{9a^2 -1}{(a-1)(a^2+a+1)}     \\ = \dfrac{9a^2 -1}{a^3 -1} \\ \end{array} \)

Viết một bình luận