Toán Lớp 5: Bài 7. Nhân dịp một ngày lễ cửa hàng đã giảm giá bán 20% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 10% so với giá vốn. Hỏi nếu khô

Toán Lớp 5: Bài 7. Nhân dịp một ngày lễ cửa hàng đã giảm giá bán 20% một chiếc điện thoại, tuy
vậy cửa hàng vẫn lãi 10% so với giá vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng lãi bao
nhiêu phần trăm so với giá vốn ?
giup mik voi dang can gap giai cho dung nha

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 7. Nhân dịp một ngày lễ cửa hàng đã giảm giá bán 20% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 10% so với giá vốn. Hỏi nếu khô”

Viết một bình luận