Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 7. Nhân dịp một ngày lễ cửa hàng đã giảm giá bán 20% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 10% so với giá vốn. Hỏi nếu khô

Toán Lớp 5: Bài 7. Nhân dịp một ngày lễ cửa hàng đã giảm giá bán 20% một chiếc điện thoại, tuy
vậy cửa hàng vẫn lãi 10% so với giá vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng lãi bao
nhiêu phần trăm so với giá vốn ?
giup mik voi dang can gap giai cho dung nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  +) 20% là giảm giá thì 10% là lãi
  Vậy nếu không  giảm thì của hàng lãi số % là:
   20+10=30(%)
  Vậy nếu không giảm giá của hàng sẽ lãi 30 %

 2. Giải đáp:
   đáp án 30%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi 20% là giá giảm giá thì 10% là lãi giảm 
  Vậy nếu k giảm thì của hàng lãi số % là:
   20%+10%=30%
  Vậy nếu k giảm giá của hàng sẽ lãi 30 %

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla