Toán Lớp 7: biết 5 công nhân cùng hoàn thành trong 16 giờ,hỏi 8 công nhân (với cùng năng suất) hoàn thành việc đó trong mấy giờ ?

Toán Lớp 7: biết 5 công nhân cùng hoàn thành trong 16 giờ,hỏi 8 công nhân (với cùng năng suất) hoàn thành việc đó trong mấy giờ ?

0 bình luận về “Toán Lớp 7: biết 5 công nhân cùng hoàn thành trong 16 giờ,hỏi 8 công nhân (với cùng năng suất) hoàn thành việc đó trong mấy giờ ?”

Viết một bình luận