Toán Lớp 8: cho A = x nhân (1 cộng x) – x mũ 2 nhân (1-x) cộng x mũ 3 nhân (x mũ 2 -1) chứng minh rằng với 2 giá trị đối nhau của x thì biết A có b

Toán Lớp 8: cho A = x nhân (1 cộng x) – x mũ 2 nhân (1-x) cộng x mũ 3 nhân (x mũ 2 -1) chứng minh rằng với 2 giá trị đối nhau của x thì biết A có bao nhiêu giá trị

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  A = x.\left( {1 + x} \right) – {x^2}\left( {1 – x} \right) + {x^3}\left( {{x^2} – 1} \right)\\
   = x + {x^2} – {x^2} + {x^3} + {x^5} – {x^3}\\
   = {x^5} + x\\
  Khi:thay\,x =  – x\\
   \Leftrightarrow A = {\left( { – x} \right)^5} + \left( { – x} \right) =  – {x^5} – x =  – \left( {{x^5} + x} \right)
  \end{array}$
  Vậy với 2 giá trị đối nhau của x thì biểu thức A thu được là 2 giá trị đối nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận