Toán Lớp 8: Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, M là điểm nằm trên cạnh BC . Kẻ MH vuông AB(H € AB) , MK vuông AC(K € AC) a) Chứng minh tứ giác AH

By Phước Bình

Toán Lớp 8: Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, M là điểm nằm trên cạnh BC . Kẻ MH vuông AB(H € AB) , MK vuông AC(K € AC) a) Chứng minh tứ giác AHMK là hình chữ nhật.
b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua AB . Chứng minh AN = HK_________ giúp em câu B với ạ em cảm ơn
Viết một bình luận