Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, M là điểm nằm trên cạnh BC . Kẻ MH vuông AB(H € AB) , MK vuông AC(K € AC) a) Chứng minh tứ giác AH

Toán Lớp 8: Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, M là điểm nằm trên cạnh BC . Kẻ MH vuông AB(H € AB) , MK vuông AC(K € AC) a) Chứng minh tứ giác AHMK là hình chữ nhật.
b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua AB . Chứng minh AN = HK_________ giúp em câu B với ạ em cảm ơn

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  dạ cô vẽ dùng em hình
  a, xét tứ giác AHMK có
  góc MHA=90 độ( MH ⊥ Ab-gt)
  góc MKA=90 độ( MK⊥ AC-gt)
  góc HAK= 90 độ ( tam giác ABC vuông tại A-gt)
  -> AHMK là hcn ( tứ giác có 3 góc vuông là hcn)2). Có : MH vuông góc với AB ( gt )
                AC vuông góc với AB ( 
  Δ
  ABC vuông tại A)
  => MH//AC 
  Xét tam giác ABc có
  MH//AC( cmt)
  M là trung điểm BC (gt)
  => H là trung điểm AB (định lý đường trung bình của tam giác)(đpcm)
  . Có: MK vuông góc AC ( gt)
  AB vuông góc AC( tam giác ABC vuông tại A )
  => MK//AB
  Có:MK//AB(cmt)
  M là trung điểm BC ( gt)
  => K là trung điểm AC ( định lý đường trung bình của tam giác )
  Có : H là trung điểm AB ( cmt)
  =. BH=1/2AB
  Xét tam giác ABC có
  M là trung điểm BC(cmt)
  K là trung điểm AC ( cmt)
  => MK là đưởng trung bình của tam giác ABC( dấu hiệu nhận biết)
  => MK=1/2AB
  ( tính chất đường trung bình của tam giác)
  => MK//AB(tính chất đường trung bình của tam giác) hay MK//BH
  Có MK=1/2AB
  BH= 1/2AB
  => MK=BH
  Mà MK//BH(cmt)
  => BMKH là hình bình hành
  VÌ BMKH là hình bình hành (cmt)
  => Hai đường chéo HM và BK cắt nhau tại trung điểm mỗi đường 
  Mà E là trung điểm HM ( gt)
  => E là trung điểm BK hay ba điểm B; E; K thẳng hàng(dpcm)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )