Toán Lớp 5: Mảnh vườn HCN có chiều dài 56m và hơn chiều rộng 11,2 mét. Người ta sử dụng 3/4 diện tích của vườn để trồng rau tính diện tích trồng ra

By Trang Ðài

Toán Lớp 5: Mảnh vườn HCN có chiều dài 56m và hơn chiều rộng 11,2 mét. Người ta sử dụng 3/4 diện tích của vườn để trồng rau tính diện tích trồng rau là
số thập phân gồm chín nghìn, chín đơn vị, và bốn mươi tám phần nghìn là
bồn hoa vườn hình vuông có chu vi 14m diện tích bồn hoa là
ko cần ghi lời giải đâu gh kq là đc ạ
Viết một bình luận