Toán Lớp 5: Mảnh vườn HCN có chiều dài 56m và hơn chiều rộng 11,2 mét. Người ta sử dụng 3/4 diện tích của vườn để trồng rau tính diện tích trồng ra

Toán Lớp 5: Mảnh vườn HCN có chiều dài 56m và hơn chiều rộng 11,2 mét. Người ta sử dụng 3/4 diện tích của vườn để trồng rau tính diện tích trồng rau là
số thập phân gồm chín nghìn, chín đơn vị, và bốn mươi tám phần nghìn là
bồn hoa vườn hình vuông có chu vi 14m diện tích bồn hoa là
ko cần ghi lời giải đâu gh kq là đc ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Mảnh vườn HCN có chiều dài 56m và hơn chiều rộng 11,2 mét. Người ta sử dụng 3/4 diện tích của vườn để trồng rau tính diện tích trồng ra”

 1. Mảnh vườn HCN có chiều dài 56m và hơn chiều rộng 11,2 mét. Người ta sử dụng 3/4 diện tích của vườn để trồng rau tính diện tích trồng rau là:
  Trả lời:
  Chiều rộng mành vườn là:
     56-11,2=44,8(m)
  Diện tích mảnh vườn là:
     56×44,8=2 508,8(m²)
  Diện tích đất trồng rau là:
    2 508,8 x$\frac{3}{4}$ =1 881,6(m²)
                                        Đ/S: 1 881,6 m²
  Số thập phân gồm chín nghìn, chín đơn vị, và bốn mươi tám phần nghìn là 9009,0048
  bồn hoa vườn hình vuông có chu vi 14m diện tích bồn hoa là
  Trả lời:
  Cạnh bồn hoa là:
     14:4=3,5(m)
  Diện tích bồn hoa là:
     3,5×3,5=12,25(m²)
               Đ/S: 12,25 m²
     

 2. 1,                      Giải
  Chiều rộng của hình mảnh vườn đó là:
             56-11,2=44,8(m).
  Diện tích của mảnh vườn đó là:
              56×44,8=2508,8(m²).
  Diện tích để trồng rau là:
               2508,8×3/4=1881,6(m²).
                           Đáp số…
  2,Số thập phân gồm chín nghìn,chín đơn vị và bốn mươi tám phần nghìn là 9009,0048
  3,               Giải
  Cạnh của bồn hoa đó là:
           14:4=3,5(m).
  Diện tích của bồn hoa đó là:
           3,5×3,5=12,25(m²).
                      Đáp số….
  _________chúc bạn học tốt___________
   

Viết một bình luận