Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: một thửa ruộng hình thang có có diện tích là 499,5 m2 ;đáy lớn là 32,3m và đáy nhỏ là 21,7 m .nếu mở rộng đáy lớn thêm 7,2m thì diện tí

Toán Lớp 4: một thửa ruộng hình thang có có diện tích là 499,5 m2 ;đáy lớn là 32,3m và đáy nhỏ là 21,7 m .nếu mở rộng đáy lớn thêm 7,2m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm bao nhiêu mét vuông ?
A/C nào giúp em với ạ …. em cảm ơn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  chiều cao của thửa ruộng ba đầu là : 
        499,5 x 2 : ( 32,3 + 21,7 ) = 18,5 ( m )
  đáy lớn của thửa ruộng lúc sau là : 
         32,3 + 7,2 = 39,5 ( m )
  diện tích của thửa ruộng lúc sau là : 
         ( 39,5 + 21,7 ) x 18,5 : 2 = 566,1 ( m2 )
                                  Đ/S : …………….
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )