Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 16: Câu nào dưới đây là tính chất của đồng? A. Là kim loại có màu trắng bạc, có ánh kim, không bị gỉ, có thể bị một số a- xít ăn mò

Toán Lớp 5: Câu 16: Câu nào dưới đây là tính chất của đồng?
A. Là kim loại có màu trắng bạc, có ánh kim, không bị gỉ, có thể bị một số a- xít ăn mòn.
B. Là kim loại có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập, có màu trắng xám, có ánh kim.
C. Là kim loại rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn thành bất kì hình dạng nào, có màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.
D .Là kim loại rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn thành bất kì hình dạng nào, có ánh kim, màu trắng bạc, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.

Comments ( 2 )

 1. Câu 16: Câu nào dưới đây là tính chất của đồng?
  A. Là kim loại có màu trắng bạc, có ánh kim, không bị gỉ, có thể bị một số a- xít ăn mòn.
  B. Là kim loại có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập, có màu trắng xám, có ánh kim.
  c. Là kim loại rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn thành bất kì hình dạng nào, có màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.
  D .Là kim loại rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn thành bất kì hình dạng nào, có ánh kim, màu trắng bạc, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt
   cho mik xin hay nhất
  nhé cảm ơn bn nhìu
  chúc bn hc tốt

 2. Câu nào dưới đây là tính chất của đồng?
  trả lời:  C. Là kim loại rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn thành bất kì hình dạng nào, có màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.
   CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )