Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Các chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Toán Lớp 8: Các chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Comments ( 2 )

 1. Các chứng minh 3 điểm thẳng hàng :
  to Chứng minh một điểm nằm trên một đoạn thẳng .
  to Chứng minh nó giao 2 đoạn thẳng bằng nhau ( trung điểm ) . 
  to Chứng minh nó nằm trên đường trung trực , đường phân giác , …. ( t/c ) .
                                                                                   …….

 2. Giải đáp: 
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Để chứng minh 3 điểm A; B; C thẳng hàng ta chứng minh 3 điểm đó cùng thuộc 1 đường thẳng hoặc chứng minh 3 điểm đó là điểm chung của hai mặt phẳng (α) và (β) – Khi đó chúng cùng thuộc giao tuyến của 2 mặt phẳng (α) và (β).
  Chúc bạn học tốt >>
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )