Toán Lớp 7: 2 x (1/4+x) ^3 = -27/4 giúp mik nhanh với ạ !

By Khanh

Toán Lớp 7: 2 x (1/4+x) ^3 = -27/4
giúp mik nhanh với ạ !

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 2 x (1/4+x) ^3 = -27/4 giúp mik nhanh với ạ !”

 1. Giải đáp: -7/4
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  2 . (1/4+x)^3 = -27/4
       (1/4+x)^3=-27/4:2
       (1/4+x)^3=-27/8
       (1/4+x)^3=(-3/2)^3
    ->1/4+x      =-3/2
                x      =-3/2-1/4
                x      =-7/4
   #$angminhle50

  Trả lời

Viết một bình luận