Toán Lớp 5: Số a là 3485,24, số b là 3224,48. Tính tổng hai số đó.

By Thanh Hường

Toán Lớp 5: Số a là 3485,24, số b là 3224,48. Tính tổng hai số đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Số a là 3485,24, số b là 3224,48. Tính tổng hai số đó.”

Viết một bình luận