Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 5781:47 9146:72 tính theo hàng dọc nha

Toán Lớp 4: 5781:47 9146:72
tính theo hàng dọc nha

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp:5781:47 = 123       9146:72= 127,2
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:mlk hok đặt tính ra Đc mong bn thông cảm có lẽ bài này sẽ bị xóa nên milk hok trông chờ gì vì thiếu logic
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla